החיים בתחתית פרק 1 מאת תאודור דלרימפל

.תרגמנו הפרק הראשון של הספר - החיים בתחתית מאת תאודור דלרימפל

הוא מתאר החיים של העניים באנגליה. העקרונות הם דומות גם אצלנו. יש בעיה של התנהגות ולא של כסף. אפשר לקרוא את המבוא פה והפרק הראשון פה.

Featured Posts
Recent Posts