top of page

צמצום עוני

 

רוב האנשים סבורים שתשלומי רווחה ממשלתיים מסייעים להוציא אנשים ממעגל העוני. הקשיבו לקליפ משמאל כדי לגלות אם זה נכון.

 

בכך שמעודדים אנשים לא לעבוד, מתעוררות בעיות נוספות מלבד צמצום הסיכוי שלהם לצאת ממעגל העוני.

 

אנשים שאינם עובדים חשופים לסכנה של בעיות פסיכולוגיות.

 

אז כיצד מצמצמים את העוני? הקשיבו לקליפ השני והשלישי. (להפעלת כתוביות יש ללחוץ על CC)  .

תקראו ספר מענין שמסביר מה הבעיה העמיתי של עניים במערב.

בוידאו מעל -- להפעלת כתוביות יש ללחוץ על CC (מופיע אחרי הפעלת הוידאו)

בוידאו מעל -- להפעלת כתוביות יש ללחוץ על CC (מופיע אחרי הפעלת הוידאו)

bottom of page