top of page

צדק חברתי והוגנות

הוגנות היא דבר חשוב ביותר. כדי להיות הוגנים, עלינו לאפשר לאנשים להנות מפרי עמלם. הדבר נוטע בכולם תקווה ומקנה להם את האפשרות לשפר את מצבם. הדבר חשוב ביותר לכולם, אך במיוחד לעניים.

 

קליפ זה מציג נקודת מבט אמריקנית, אך הוא מאוד רלוונטי לישראל. שימו לב לניסוי שנערך ביחס לציוני הסטודנטים במבחנים ולאופן שבו הוא מתייחס להוגנות. 

 

התנ"ך מציג פיתרון יוצא דופן לעניין הצדק החברתי וההוגנות. מדובר בפיתרון מחזורי הכולל שנת שמיטה. אפילו קיים פארק שמיטה בירושלים הנותן הסבר לרעיון זה.   לפרטים נוספים קראו...

bottom of page