top of page

סרטונים - צדק חברתי

 להפעלת כתוביות יש ללחוץ על cc ולבחור עברית בגלגל שיניים

 

אחריות הדדית

 

מדוע הקפיטליזם מצליח?​​

תיאור הוידיו

ג'ורג' גילבר אינו חולק שהכלכלה מבוססת על אינטרסים אישיים אך מסביר את יתרון הקפיטליטיות על פני שאר ההשקפות.

בנוסף, מוסבר מהי ה "מסגרת" בה פועלים היזמים ולטובת מי הם צריכים לחשוב  בכדי להרוויח.

קפיטליזם היא המשכללת את האינטרס האישי אל האלטרואיזם.

ראה הסרט ותמליל פה 

הגינות

מיתוסים, שקרים וקפיטליזם

 

תיאור הוידיו

האם יוזמה חופשית פוגעת בעניים? האם היא לא צודקת ומונעת על ידי תאוות בצע? האם היא גרמה למיתון הגדול? ארתור ברוקס עונה בחמש דקות על שאלות אלה ואחרות לגבי קפיטליזם. ראה הסרט ותמליל פה 

רגולציה 1

המונופול הכי מסוכן

 

תיאור הוידיו

  • האם החלטת הממשלה הינה נכונה עבור כל אזרחיה?

  • מהי הדרך הטובה ביותר להנגשת מוצר בפני הציבור הרחב?-יתרונות וחסרונות

 ראה הסרט ותמליל פה 

רגולציה 2

מי מנצל אותך יותר?

תיאור הוידיו

  • כיצד משפיעה הממשלה על השוק הכלכלי?

  • מהו היחס שבין החברות הגדולות לממשלה והאם היא מעודדת או מדכה פרוטקציות מטבעה?

  • האם הממשלה מפלה בין אזרחיה?

 ראה הסרט ותמליל פה 

רגולציה 3

איך הממשלה מאפשרת מונופול

תיאור הוידיו

  • מהו האינטרס של הממשלה להגבלת חופש התעסוקה?

  • האם ישנו "סנטה" אמיתי?

 ראה הסרט ותמליל פה 

פער בשכר 

 

הבטחה של היוזמה הפרטית

תיאור הוידיו

צודקת ומונעת על ידי תאוות בצע? האם היא גרמה למיתון הגדול? ארתור ברוקס עונה בחמש דקות על שאלות אלה ואחרות לגבי קפיטליזםראה ראה הסרט ותמליל פה 

הצלחה 1

 

אל תוכל את הכלב שלך​​

תיאור הוידיו

לא הספקנו לתמצת את הוידאו אבל כדאי לראות אותו. יש כתוביות בעברית.

ראה הסרט ותמליל פה 

הזכות לעבוד 

מהו שכר המינימום הנכון?

תיאור הוידיו

מהם התוצאות שליליות של קביעת ה"שכר מינימום"?

האם קביעת "שכר מינימום שעתי" מבטיח העלת שכר השבועי\חודשי? האם גורם לקיצוץ שעות עבודה?

מהו מקורו השורשי האמיתי של השכר?

מהם היתרונות לאפשרת תעסוקה בשכר נמוך?

 ראה הסרט ותמליל פה 

צמצום העוני 1

המלחמה נגד עבודה

תיאור הוידיו

מיכאל טרנר מסביר מה עומד בבסיס בעיית העוני ומדוע הממשלה לא צלחה בהפחתת בעיית העוני למרות השקעותיה הפיננסיות הרבות.

(מדוע ישנם המעדיפים לחיות על קצבות הסעד?-את התשובה תוכלו למצוא בסרטון המצורף.) 

 ראה הסרט ותמליל פה 

צמצום העוני 2

האם אתה חלק מה 1%? 

תיאור הוידיו

מה הקשר בין היכולת לרכוש (לעניים וגם עשירים), תוכלת חיים וזכויות אזרחיות לבין שוק כלכלה חופשי?

 ראה הסרט ותמליל פה 

בוידאו מעל -- להפעלת כתוביות יש ללחוץ על CC (מופיע אחרי הפעלת הוידאו)

בוידאו מעל -- להפעלת כתוביות יש ללחוץ על CC (מופיע אחרי הפעלת הוידאו)

צמצום העוני 3

חופש כלכלי ואי שוויון בהכנסה  

תיאור הוידיו

לא הספקנו לתמצת את הוידאו אבל כדאי לראות אותו. יש כתוביות בעברית.

 ראה הסרט ותמליל פה 

בוידאו מעל -- להפעלת כתוביות יש ללחוץ על CC (מופיע אחרי הפעלת הוידאו)

הרב יונתן זקס על אחריות הדדית, חברה, ומדינה.

הנאום מתחיל בדקה 22:00

אם כתוביות בעברית לא מופיעות  יש ללחוץ על הגלגל שיניים

(מופיע אחרי הפעלת הוידאו --- לשים העכבר בתחתית הסרט).

 להפעלת כתוביות יש ללחוץ על cc ולבחור עברית בגלגל שיניים

 

 להפעלת כתוביות יש ללחוץ על cc ולבחור עברית בגלגל שיניים

 

בוידאו מעל -- להפעלת כתוביות יש ללחוץ על CC (מופיע אחרי הפעלת הוידאו)

הצלחה 4

אושר אמיתי -- הצלחה אמיתית

  

תיאור הוידיו

לא הספקנו לתמצת את הוידאו אבל כדאי לראות אותו. יש כתוביות בעברית.

 ראה הסרט ותמליל פה 

הצלחה 2 

זה העולם בו אנו חיים  

תיאור הוידיו

לא הספקנו לתמצת את הוידאו אבל כדאי לראות אותו. יש כתוביות בעברית.

 ראה הסרט ותמליל פה 

הצלחה 5

חזון צדק חברתי

  

תיאור הוידיו

לא הספקנו לתמצת את הוידאו אבל כדאי לראות אותו. יש כתוביות בעברית.

 ראה הסרט ותמליל פה 

הצלחה 3

אי השוויון בהכנסות הוא טוב

   

תיאור הוידיו

לא הספקנו לתמצת את הוידאו אבל כדאי לראות אותו. יש כתוביות בעברית.

 ראה הסרט ותמליל פה 

בוידאו מעל -- להפעלת כתוביות יש ללחוץ על CC (מופיע אחרי הפעלת הוידאו)

כללי

 

למה אתם אוהבים קפיטליזם

תיאור הוידיו

 אתם אוהבים קפיטליזם. באמת. ואתם שונאים התערבות של המדינה. באמת. ראה הסרט ותמליל פה

bottom of page