top of page

הרב יונתן זקס על אחריות הדדית, חברה, ומדינה.

הנאום מתחיל בדקה 22:00

אם כתוביות בעברית לא מופיעות  יש ללחוץ על הגלגל שיניים

(מופיע אחרי הפעלת הוידאו --- לשים העכבר בתחתית הסרט).

שווקים חופשיים מחייבים אנשים לחשוב אל אחרים. ראה את הוידיו ללמוד למה.

אחריות הדדית

אחריות הדדית היא נדבך חיוני בתחום הצדק החברתי.  העזרה לזולת אינה מועילה רק לאדם הזוכה בעזרה.  האדם שמעניק עזרה זוכה גם הוא לתגמול.  מחקרים הראו שהדבר תורם לחיים מספקים.  

 

המשמעות של אחריות הדדית, בראש ובראשונה, היא התפטרות משנאה חסרת בסיס. 

 

חופשי לעזור

כדי לפתח מחויבות הדדית, אנשים חייבים להיות חופשיים, אחרת לא יוכלו לקבל אחריות לעזרה לאחרים.  אנשים שאינם חופשיים טרודים רק בהישרדות שלהם.  דוגמה קיצונית לכך היא אסירים ועבדים.
האחריות ההדדית קשה מאוד גם בדיקטטורות בהן הממשלה אחראית לכול.  מדוע לסייע לשכן אם האחריות היא של הממשלה?
קיימים יתרונות רבים באנשים שעוזרים לאנשים:

  • האדם המקבל עזרה מסתייע באדם עצמאי אשר מעוניין לסייע לו.  הדבר שונה בתכלית מעובדי ממשל שעוזרים כי זהו תפקידם.  ייתכן שהעובד הוא אדם מדהים שמעוניין לעזור, אך המחויבות הראשונה שלו היא למעסיק על מנת לשמור על המשרה שתאפשר לו לפרנס את משפחתו.

  • האדם העצמאי שמעניק עזרה מפיק תועלת מהתנדבות.  מחקרים רבים מראים שהתנדבות משפרת אושר אישי.

  • אין בזבוז כספים בהעברת סכומים בבירוקרטיה הממשלתית.  ניתן להפחית מיסים כדי שלאנשים יהיה יותר כסף להשקיע בעצמם ובאחרים

קרא עוד:

מבוא לספר: החיים בתחתית

מאת  תאודור דלרימפל

 אחריות מאת בני לאו (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page