top of page

האם שווקים חופשיים מחייבים אלטרואיזם?

רבים סבורים שסוציאליזם משמעותו עזרה לזולת. אולם אם אי פעם חייתם במדינה סוציאליסטית, אתם יודעים שהביורוקרטים בהם אתם נתקלים הם לעיתים אדישים.

לעומת זאת, אם אתם חיים במקום שיש שוק חופשי, האדם שמשרת אתכם נדרש לחשוב עליכם. אם הם חושבים רק על עצמם, הם ייאלצו לסגור את העסק. לחלופין, אם ישרתו אתכם היטב, יש להם סיכוי להצליח.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page