top of page

למדו על צדק חברתי

להלן הגדרת האו"ם (ראו ציטוט מקורי)  לצדק חברתי:

 

המונח "צדק חברתי" מרמז:

על הוגנות ומחויבות הדדית בחברה

שאנו אחראים אחד לשני

ושעלינו להבטיח הזדמנויות שוות להצלחה בחיים.

 

למד עוד על כל אחד מההיבטים שלעיל.  או ראה את כל הסרטונים מיד.

 

כל אדם ראוי להזדמנות, להצלחה 

ושמחה. חלק מהאנשים רואים את הצלחתם בגידול משפחה למופת, חלקם רואים זאת ביצירת אומנות, וישנם הרואים זאת בבניית עסק מצליח.
כיצד אנו יכולים לעזור לאנשים להצליח? לסרטון....

עזרה הדדית חיונית לצדק חברתי מכיוון שהיא אינה תורמת רק לצד המקבל. תרומה ועזרה לזולת מובילים לצמיחה הדדית וסיפוק בחיים.
קרא עוד וצפה בסרטון....

בכדי לקיים חברה הוגנת, עלינו לאפשר לאנשים להנות מפירות עבודתם.דבר זה מפיח תקווה בקרב אנשים ולכן, אסור לזלזל בחשיבותו. ראה את הסרטון...

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Ron Spinner

bottom of page